De medische benaming voor wratten is Verruca.

Verschijnselen

Wratten zijn bloemkoolachtige, verheven uitgroeisels van de huid met een ruw oppervlak en in het midden kleine zwarte puntjes. Meestal zijn er meerdere wratten gelijktijdig aanwezig en de voorkeursplekken zijn de handen en voeten. Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Wrattenvirussen zijn besmettelijk en worden verspreid door huidcontact, vooral wanneer de huid beschadigd of verweekt is.

Diagnose

De dermatoloog stelt de diagnose meestal zonder verder onderzoek. Eventueel kan wat eelt worden weggeschraapt, waardoor de zwarte puntjes zichtbaar worden.

Behandelmogelijkheden

Wratten verdwijnen spontaan binnen 2 jaar bij 2/3e van de patiënten. Behandelen is nodig wanneer de wratten hinderlijk of pijnlijk zijn of cosmetisch storen. De volgende behandelmogelijkheden worden toegepast in de kliniek:

  • Aanstipvloeistoffen/zalven
  • Bevriezing met vloeibare stikstof
  • Monochloorazijnzuur, bichloorazijnzuur en trichloorazijnzuur
  • Wegbranden (coagulatie)
  • Vitamine A zuur bevattende crème
  • CO2-Lasertherapie
  • Fotodynamische therapie