Hier vindt u een overzicht van onze wachttijden voor de diverse poliklinieken en de wachttijd per behandeling. Uiteraard houden wij altijd rekening met spoedgevallen.

De gepubliceerde wachttijden worden maandelijks geactualiseerd. Er kunnen verschillende wachttijden gelden afhankelijk van de afspraken welke uw zorgverzekeraar heeft gemaakt omtrent zorgspreiding. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden DermaZuid Kliniek voor huidaandoeningen en spataderen NZA:

Locatie DermaZuid
Claveceymbelstraat 35
6217 CR Maastricht
Dermatologie
Polikliniek 3 dagen
Huidtherapie
Polikliniek 0 dagen
Spatader consult
Polikliniek max 5 werkdagen
Spatader operatie
Polikliniek 12 weken

Zorgkaart Nederland