Veelgestelde vragen over spataderen

Wat is ‘flebologie’ en wat is een ‘fleboloog’?

Flebologie is het onderdeel van het medisch specialisme dermatologie dat zich bezig met houdt met diagnostiek en behandeling van spataderen, oedeem of vocht in de benen en ulcus cruris (open been).

Het woord ‘fleboloog’ heeft geen vermelding in het ‘Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal’. Toch wordt deze betiteling regelmatig gevoerd in de (para)-medische praktijk door hen die niet als medisch specialist gecertificeerd zijn. Bij DermaZuid wordt de flebologie uitsluitend beoefend door de dermatoloog en niet door een basisarts, verpleegkundige of vaatlaborante.

Kan ik mijn spataderen laten verwijderen?

Spataderen zijn in bijna alle gevallen te behandelen. Een echo en duplex vooronderzoek zijn nodig om te bepalen welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Kan ik mijn spataderen laten laseren?

Alleen de grootste spataderen komen voor de laserbehandeling in aanmerking. Veelal zijn deze grote spataderen dieper gelegen en daardoor zelf niet zichtbaar, maar de meer oppervlakkig verlopende zijtakken wel.

Kan ik spataderen voorkomen?

Door spataderen te behandelen wordt het ontstaan van nieuwe spataderen in belangrijke mate voorkomen. Omdat aanleg de belangrijkste oorzaak is van spataderen kunnen in de toekomst toch weer nieuwe spataderen verschijnen.

Moet ik mijn spataderen pas laten behandelen wanneer ik er last van krijg?

Vaak is het zo dat de mensen pas na een behandeling zich realiseren op welke manier de benen anders en beter aanvoelen en welke klachten de spataderen voor de behandeling hadden gegeven. Pijn in het been, soms met krampen en vochtophoping in de benen en verkleuring rond de enkels. Deze symptomen kunnen duiden op spataderen. Spataderen breiden steeds verder uit omdat door de stuwing in de nog gezonde aderen ook hun kleppen beschadigd raken. De kans op gezondheid risico’s worden groter naarmate de behandeling langer wordt uitgesteld.

Wat zijn de gezondheid risico’s van spataderen?

Mensen met grote spataderen hebben vaker een zwaar of onrustig gevoel of pijn in het onderbeen, soms met krampen. Bij sommigen houden de benen in de loop van de dag vocht vast en wordt er een verkleuring rond de enkel zichtbaar, zoals donkerblauwe vaatjes of bruine vlekken. Ook kan er een jeukende huiduitslag ontstaan. Er kan zich een aderontsteking ontwikkelen in de oppervlakkige spatader (flebitis) of in de diepliggende aderen (trombose). Ook kan zich een spataderbloeding voordoen, of een huidinfectie (belroos) optreden. In het ergste geval ontstaat er na verloop van jaren een open been: een huidzweer, die maar niet wil genezen.

Worden de spatader behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar?

Het college van zorgverzekeraars is een adviesorgaan dat de overheid adviseert over wat in Nederland wel en niet wordt vergoed. Vanaf januari 2012 heeft dit CVZ besloten dat de aanvullende kosten voor behandeling van kleinere spataderen niet meer worden vergoed in de basis verzekering. Veel zorgverzekeraars bieden voor deze behandeling nog wel een vergoeding via het aanvullende verzekeringspakket.

Als u bent verwezen door uw huisarts voor spataderen dat valt het onderzoek naar omvang en uitbreiding van de spataderen altijd onder de vergoede zorg. Tijdens dit onderzoek wordt de gradering vastgesteld. Als er sprake is van de gradering C3-6 spataderen dan valt de behandeling onder de volledig vergoede zorg. Voor patiënten met spataderen in de gradering C1-2 (cosmetische storende spataderen) komen alleen de kosten voor de diagnostiek en het onderzoek voor vergoeding in aanmerking. De aanvullende kosten voor het uitvoeren van de behandeling van cosmetisch storende spataderen worden dan niet vergoed binnen de basisverzekering.

Mocht in dit geval een behandeling zoals flebectomie of sclerocompressie therapie wenselijk zijn dan informeert uw dermatoloog u vooraf over de aanvullende kosten.

Voor de behandeling van cosmetisch storende spataderen is ook een laserbehandeling een goed alternatief. Deze behandeling wordt uitgevoerd door een van de huidtherapeutes waarmee de dermatologen van DermaZuid samenwerken. De huidtherapeute maakt hiervoor gebruik van de nieuwste laserapparatuur die hiervoor beschikbaar is. In dit geval kan de huidtherapeute u informatie bieden over de kosten van deze behandeling.

Worden spataderen ook behandeld in de zomer?

Ja, spataderen geven vaak in de warme zomermaanden veel klachten en worden zeker ook in de zomer behandeld.

Kunnen er na de behandeling toch weer opnieuw spataderen ontstaan?

Bij spataderen speelt erfelijke aanleg de belangrijkste rol. Spataderen kunnen daarom altijd opnieuw ontstaan, welke behandeling ook uitgevoerd is. Doordat het onderzoek van spataderen nu veel vollediger is dan vroeger en ook de behandelmethodes zijn vernieuwd, kan de behandeling nu veel vollediger zijn. Daarom komen spataderen nu veel minder snel terug dan vroeger het geval was.

Moet het bloed een andere weg zoeken als ik mijn spataderen laat behandelen?

In een spatader sluiten de kleppen slecht waardoor het bloed hier in de ongewenste richting stroomt. Hierdoor worden de gezonde aderen overbelast. Na de behandeling wordt deze overbelasting weggenomen en zullen bloeddoorstroming en conditie van het been verbeteren.

Is de behandeling pijnlijk?

Een goed uitgevoerde behandeling is snel en pijnloos, maar u zal wel een aantal prikjes krijgen. Na de behandeling kan er een of meerdere weken een beurs gevoel optreden, dat vanzelf weer verdwijnt.

Komen mijn spataderen in aanmerking voor behandeling?

Moet ik wachten tot na de zwangerschap om mijn spataderen te laten behandelen?

In de zwangerschap kunnen bestaande spataderen flink uitbreiden en wordt de kans op verwikkelingen en complicaties groter. Het is daarom beter voor de zwangerschap de spataderen te laten behandelen.

Ben ik te oud of te jong om mijn spataderen te laten behandelen?

Nee, zelfs de meest uitgebreide behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Er is geen leeftijdsgrens meer bij het behandelen van spataderen.

Ik ben bang tot dat ik na een spatader behandeling geen aderen meer overhoud?

Door de spataderen te behandelen wordt de bloeddoorstroming in het been juist verbeterd en waardoor de kleppen in de nog gezonde aderen beschermd worden.

Ik heb vroeger trombose gehad. Kunnen ook dan mijn spataderen behandeld worden?

Meestal wel, bij het echo en duplex onderzoek wordt de schade door de eerder doorgemaakt trombose in kaart gebracht en het behandelplan wordt daarop aangepast.

Vragen over de laserbehandeling in vergelijking met andere behandel methodes

Waarom geeft Dr. Beciri aan de laserbehandeling de voorkeur boven de VNUS (RFA) behandeling?

Deze vraag wordt vaak in de spreekkamer aan Dr. Beciri gesteld. De VNUS (RFA) behandeling wordt uitgevoerd in plaats van de laserbehandeling of strippen in veel klinieken en ziekenhuizen in de regio. Dr. Beciri heeft hierover een genuanceerde mening.

Een recent onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum van de Universiteit Rotterdam beschrijft dat de laserbehandeling (EVLA) vooral op de lange termijn aanzienlijk effectiever is dan de VNUS (RFA) behandeling.

Er is een rapportage die toont dat het aantal gerapporteerde complicaties na laserbehandeling geringer dan na VNUS (RFA) behandeling.

In 2007 is de VNUS (RFA) behandeling vernieuwd. Enerzijds zijn er berichten die de vernieuwde VNUS een gelijke effectiviteit toedichten als de laserbehandeling.

Anderzijds is recent een wetenschappelijke publicatie verschenen dat de effectiviteit meet van de vernieuwde VNUS (RFA) in een direct vergelijkend onderzoek met de laserbehandeling. Dit onafhankelijke onderzoek rapporteert dat de kans op een succesvolle behandeling na de laser (EVLA) beduidend hoger is dan na de vernieuwde VNUS (RFA), 1 jaar na behandeling.

Niet alle patiënten die voor laserbehandeling in aanmerking komen kunnen ook met VNUS (RFA) behandeld worden. De laserbehandeling is mogelijk vanaf een kleinste vaatdiameter van slechts 0,95 mm, VNUS (RFA) is mogelijk vanaf een kleinste vaatdiameter van tenminste 2,33 mm.

De laserbehandeling is ook in het voordeel als het gaat om het behandelen van slechts een kort segment. Bij de VNUS (RFA) behandeling is het kortst te behandelen segment minimaal 7 centimeter, bij de laserbehandeling is deze beperking niet van toepassing.

Tenslotte is bij de VNUS behandeling alleen een lengte te behandelen die een veelvoud van 7 cm is, bij een tussenliggende te behandelen lengte blijft een deel onbehandeld. Bijvoorbeeld als het te behandelen traject 20 cm is dan kan met de VNUS methode slechts 14 cm worden behandeld terwijl de resterende 6 cm onbehandeld blijven. Ook deze beperking is bij de laserbehandeling niet aanwezig.

Om bovengenoemde redenen wordt de VNUS (RFA) behandeling door Dr. Beciri niet uitgevoerd.

Dr. Beciri heeft geen financiële belangen bij bedrijven of toeleveranciers van instrumenten of verbruiksmaterialen die bij de behandeling van spataderen worden toegepast.

Waarom geeft Dr. Beciri aan de laserbehandeling de voorkeur boven de Clarivein methode?

De resultaten op de lange termijn van inspuiten van spataderen die voor strippen of endoveneuze laser behandeling in aanmerking komen zijn tot op heden teleurstellend gebleken. De Clarivein methode is een variant op het inspuiten van spataderen. Er zijn nog geen lange termijn resultaten beschikbaar. Deze methode wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Om deze redenen wordt de Clarivein behandeling niet door Dr. Beciri uitgevoerd.

Waarom geeft Dr. Beciri aan de laserbehandeling de voorkeur boven de behandeling met stoom?

Bij de behandeling met stoom wordt net als bij de laserbehandeling en de VNUS behandeling door warmte de wand van de spatader gecoaguleerd. Er zijn geen lange termijn resultaten van deze behandeling beschikbaar. Deze methode wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Kan het zijn dat mijn spatader te groot, te klein of te kronkelig verloopt, en ik daarom toch gestript worden omdat een laserbehandeling niet zou kunnen?

Nee, door toepassing van de nieuwste lasertechniek hoeft niemand meer het strippen te ondergaan. Als eerder aan u het strippen werd voorgesteld is een laserbehandeling altijd mogelijk.

Krijg ik na een laserbehandeling een litteken van een sneetje dat ter hoogte van de knie of de kuit wordt gemaakt?

Nee, de methode van de laserbehandeling is door Dr. Beciri vernieuwd, waarbij de eerder gebruikelijke sneetje ter hoogte van de knie of de kuit is vervallen. Voor de behandeling zijn nu alleen prikjes nodig die geen littekens nalaten.

Vragen over de voorbereiding voor de behandeling

Moet ik mijn benen scheren voor een spatader behandeling?

Dit is af te raden de dag voorafgaand aan de behandeling. Na scheren bestaat de kans op kleine wondjes die onder het verband kunnen gaan ontsteken.

Mag ik mijn benen insmeren met bodylotion op de dag van de behandeling?

U kunt beter geen bodylotion gebruiken op de dag van behandeling, omdat Dr. Beciri de spataderen dan minder goed op de huid kan aftekenen en na de behandeling de pleisters minder goed hechten.

Vragen over na de spatader behandeling

Mag ik autorijden na de behandeling?

Ja, dat mag. U kunt na de behandeling meteen al uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Mag ik werken na de behandeling?

Ja, dat mag. U kunt na de behandeling meteen al uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Ik gebruik ook andere medicijnen, kan ik de voorgeschreven pijnstiller/ontstekingsremmer wel gebruiken?

Ja, meestal wel. Echter niet als u prednison, cylcosporine (Neoral) of methotrexaat (Emthexate en Metoject) gebruikt. Ook als u reeds een andere pijnstiller gebruikt meldt u dit dan aan Dr. Beciri

Kan ik douchen en/of baden na de behandeling?

De eerste week na de behandeling mag u niet douchen, omdat het verband en de verbandkous de eerste week dag en nacht blijven zitten.

Mag ik sporten na de behandeling?

Bewegen is goed, maar alles met mate. Vermijd de eerste week na de behandeling intensief sporten zoals wielrennen of hardlopen. Maar ook langdurig staan en zitten kan beter vermeden worden.

Uw vraag staat er niet tussen?

Stel dan uw vraag in onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Voorletter(s)

Achternaam

E-mail adres

Telefoon

Bericht

(Alle velden zijn verplicht)