Prijzen
Uw bezoek aan DermaZuid wordt net zo vergoed als een bezoek aan het ziekenhuis. Er zijn geen extra kosten aan onze behandelingen verbonden. Bijna al onze behandelingen worden vergoed door uw verzekeraar. Sommigen patiënten willen onze kliniek zonder verwijskaart bezoeken; een eenmalig consult of een behandeling dient dan zelf betaald te worden. Daarnaast wordt de behandeling van sommige spataders niet meer vergoed.

Passantentarieven
Passantentarieven zijn tarieven die gelden voor niet met de verzekeraar gecontracteerde zorg. Zo krijgt u als patiënt globaal een idee wat de kosten van een behandeling (maximaal) kunnen zijn. Vaak keert de zorgverzekeraar een gedeelte van het passantentarief uit. Het verschil tussen passantentarief en door de zorgverzekeraar uitgekeerd bedrag is voor risico van DermaZuid.

Klik hier voor de passantentarieven 2024 (geldig van 1-1-2024 t/m 31-12-2024)

Spataderen
Een eerste consult en aanvullend onderzoek met een echo-apparaat wordt altijd vergoed door de zorgverzekeraar mits u een verwijsbrief heeft. Vanaf januari 2012 heeft het college van zorgverzekeraars besloten dat de behandeling van kleinere spataders niet meer vergoed worden in de basisverzekering. Veel zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen ook niet meer via het aanvullende verzekeringspakket. Is er sprake van een uitgebreider ziektebeeld rondom de spataders dan worden behandelingen wel altijd vergoed.

Het hebben van spataders en daarbij behorende klachten wordt ingedeeld in 6 klassen:

C1: Kleine rode en blauwe takkenbos adertjes (bezemrijs)

C2: Zichtbare spataders

C3: Zichtbare spataders met oedeem (vocht in de benen)

C4: C3 met bruine en rode huidveranderingen (lipodermatosclerose, atrofie blanche)

C5: Genezen ulcus cruris (open been)

C6: Actief ulcus cruris

Behandeling van spataderen in klasse C3 t/m C6 wordt wel altijd vergoed door de zorgverzekeringen.

Prijslijsten kunnen op aanvraag verstrekt worden.