Dermato-oncologie

Behandelen van Huidkankers

Huidkanker is de meest voorkomende soort kanker in Nederland. Het Basaalcelcarcinoom en het Plaveiselcelcarcinoom komen het meeste voor. Samen vormen zij ongeveer 90% van de huidtumoren. Basaalcelcarcinoom komt veruit het meeste voor. Het melanoom ontstaat uit de pigmentcellen in de opperhuid. Het komt bij circa 10% van de patiënten met huidkanker voor.

Naast deze vormen van huidkanker zijn er huidafwijkingen die geen kanker zijn, maar dat wel kunnen worden. Men noemt dit premaligne afwijkingen of voorstadia van kanker.

Huidtumoren kunnen (tegelijkertijd) op meerdere plekken op de huid ontstaan. Hierdoor moeten veel patiënten meer dan een keer behandeld worden.

Oorzaken
Bij veel patiënten met huidkanker is de ziekte mede ontstaan door overmatige blootstelling aan ultraviolette straling.

Onderzoek voor de diagnose
Indien de dermatoloog een huidkanker vermoedt, dan zal er een stukje van het weefsel moeten worden verwijderd voor onderzoek (biopsie). Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Als de verdenking op huidkanker erg groot is, kan de dermatoloog het plekje ook direct in zijn geheel verwijderen.

Een patholoog onderzoekt het weefsel onder de microscoop. Door dit onderzoek is definitief vast te stellen of het om huidkanker gaat. Is het huidkanker, dan kan de patholoog tegelijkertijd vaststellen welke vorm van huidkanker het betreft.

Behandeling
De meest toegepaste behandelingen bij huidkanker in onze kliniek zijn:

 • Operatie (chirurgie)
 • Bevriezing (cryotherapie)
 • Fotodynamische therapie (behandeling met licht)
 • Wegbranden (elektrocoagulatie)

Behandelplan
Bij het vaststellen van het behandelplan maakt de dermatoloog gebruik van gezamenlijk vastgestelde landelijke richtlijnen. De arts stelt u een bepaalde behandeling voor op grond van:

 • De vorm van huidkanker
 • De plaats en grootte van de tumor
 • Uw leeftijd en algehele conditie
 • Het cosmetisch resultaat
 • De ervaring die uw behandelend arts heeft met een bepaalde behandeltechniek
 • Uw eigen wensen

Controle na de behandeling
Na de behandeling zal de dermatoloog u minimaal een keer controleren. Soms blijft u nog een aantal jaren onder controle. Er zijn verschillende redenen voor de controle. Bij een aantal patiënten komt de huidkanker op de behandelde plaats weer terug. Daarnaast ontstaan bij ongeveer 20 tot 50% van de patiënten na verloop van tijd een of meer nieuwe tumoren.

Hoe vaak moet u terugkomen voor controle?

 • Na de behandeling van een basaalcelcarcinoom zal uw dermatoloog u zeker 1 keer controleren. Heeft u meerdere Basaalcelcarcinomen, een huid die sterk beschadigd is door de zon of een verhoogd risico op het ontstaan van een nieuwe huidtumor, dan blijft u meestal jarenlang onder controle: 1 tot 4 keer per jaar
 • Aangezien na de behandeling van een Plaveiselcelcarcinoom het risico op uitzaaiingen blijft bestaan, is de controleperiode bij deze ziekte doorgaans 5 tot 10 jaar
 • De dikte van het Melanoom is bepalend voor het aantal controles. Bij een dun melanoom wordt meestal volstaan met 1 controle. Bij melanomen met een dikte van meer dan 1 millimeter controleert de dermatoloog u de eerste jaren regelmatig. Na 5 jaar doorgaans eenmaal per jaar. De totale controleperiode duurt ongeveer 10 jaar

Klik op de afbeelding om de folder te lezen, te downloaden of te printen.